தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
செயற்கைகோள் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

Top மேலே

(பெயரில் க்ளிக் செய்யவும். தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

இந்தியாவின் பத்தாண்டு விண்வெளித் திட்டம்:
1992 முதல் 2002 வரையிலான இந்தியா விண்வெளித் திட்டத்தின் வரைபடம்.
வானவியல் கல்வி:
இந்தியாவில் 'ரிமோட் சென்ஸிங்', வானிலை ஆராய்ச்சி, செயற்கைக்கோள் தொடர்பு, வானவியல் போன்ற சிறப்புக் கல்விக்கான மையங்கள்.
Top மேலேGo Top