தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
வான்வெளி தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

Top மேலேGo Top

(பெயரில் க்ளிக் செய்யவும். தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

அண்டங்கள் (Galaxy):
CCD கேமரா புகைப்படங்கள்:
மெக்டொனால்ட் வானவியல் ஆராய்ச்சியத்தில் 2048-2048 CCD கேமரா மூலம் எடுக்கப்பட்ட அண்டங்களின் புகைப்படங்கள்.
NSSDC கேலரி:
அமெரிக்க செயற்கோள் எடுத்த புகைப்பட காட்சியகம்.
ஹப்பிள் சாட்டிலைட் தொலைநோக்கி:
தலைப்பு வாரியாக ஹப்பிள் (Hubble) எடுத்த புகைப்படங்கள்.
Top மேலேGo Top