தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

boy

                                ஐ   ஒ   ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)             ஞ     ந ம ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Boy - உ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
உதயகுமார் மைந்தன், சிவசூரியன்.
உதயமூர்த்தி எழுஞாயிறு
உத்தம் உத்தம குணமுடையவன்.
உதய் கீழ்வானம்
உதியன் தோட்டம்
உமாசங்கர் சிவன் பார்வதியின் இணைந்த பெயர்.
உமாநாத் உமாதேவியின் நாதன், சிவனின் பெயர்.
உமாகாந்த் உமாதேவியை தன்பால் ஈர்த்தவன், சிவனின் பெயர்.
உமாபிரசாத் பார்வதி தேவியின் அருள்.
பெயர் விளக்கம்
உபேந்திரா விஷ்ணுவின் பெயர்.
உத்தம் உத்தம குணமுடையவன்.
உமேஷ் மின்னல்.
உபதேஷ் உபதேசம், தீட்சை.
உம்ரவ் அரசன்
உஸ்மான் அடிமை.
உதீப் வெள்ளம்
உதித் எழுதல், உதித்தல்.
உஜேஷ் அளிப்பவன்.
உல்ஹாஸ் உற்சாகம்.
உமங் உற்சாகம்
உன்மேஷ் பளீரிடும் வெளிச்சம், வெளிப்பாடு.
உட்கர்ஷ் விழித்தெழுதல்.
உத்பல் தசையில்லாமல்.
உதர் வள்ளல்
உத்தர் (Uddhar) ஞானம் பெறுதல்.
உத்தவ் பளிச்சிடும்
உதியன் தோட்டம்
உஜாகர் பளிச்சிடும்
உன்னத் வலிமையூட்டப்பட்ட
உபமன்யூ சிரத்தையுள்ள மாணவன்.
உதாங்கன் வேதகால ஞானியின் சீடனின் பெயர்.
உத்கர்ஷா முன்னேற்றம்
உத்பல் தாமரை
உத்தியா புத்த இலக்கியம்.
உத்சவ் உற்சவம்.
பெயர் விளக்கம்