தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

girl

                                ஐ ஒ ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)    த ப     ஞ     ந ம     ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Girl - ஆ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஆனந்தி ஆனந்தம் அளிப்பவர், கெளரியின் பெயர்.
ஆனந்தமயி (தெய்வீக) ஆனந்தம் நிறைந்தவர்.
ஆனந்தினி உற்சாகம் நிறைந்த
ஆர்த்தி வழிபாடு
ஆதிரா மின்னல்
ஆதிலக்ஷ்மி முதல் லக்ஷ்மி, விஷ்ணுவின் மனைவி.
ஆதிசக்தி அனைத்திலும் முதல் கடவுள், பார்வதி, மாயா.
ஆராதனா வழிபாடு, போற்றுதல், பிரார்த்தனை.
ஆண்டாள் இறைநிலை பெற்ற ஒரு விஷ்ணுவின் பக்தை.
ஆதித்யபிரபா சூரியனின் பிரகாசம்.
ஆனந்தாம்ருதா அமிர்தத்தின் குதூகலம்.
ஆனந்தப்ரதா பேரின்பம், இறை இன்பம் அளிப்பவர்.
ஆருத்ரா அமைதி, மென்மை, மிருது.
ஆலாபினி பாடகி.
ஆமோதினி நறுமணம்.
பெயர் விளக்கம்
ஆதர்ஷா  லட்சியம்.
ஆதிஸ்ரீ போற்றப்படுபவர்.
ஆஷா லட்சியம், நம்பிக்கை.
ஆத்ரேயி ஒரு நதியின் பெயர்.
ஆயுஷ்மதி நீண்ட காலம் வாழ்பவர்.
ஆசிரா ஒரு அம்பு, ஒரு ஒளிக்கற்றை.
ஆஸ்லேஷா ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெயர்.
ஆஸ்மிதா பெருமை.
ஆதேஷா ஆணை, உத்தரவு.
ஆகமா மூதாதையர்களால் அளிக்கப்பட்டது.
ஆத்மஜா மலைமகள்.
பெயர் விளக்கம்