தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

girl

                                ஐ ஒ ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)    த ப     ஞ     ந ம     ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Girl - ஸ,ஸ்ரீ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஸ்ருதி வேத சுலோகங்க்ள்
ஸ்வாதி ஒரு நட்சத்திரப் பெயர்
ஸ்வேதா சரஸ்வதியின் பெயர்
ஸரளா சரளம், நேரடியாக
ஸரிகா இயற்கை, அழகான
ஸங்கரி பார்வதி தேவியின் பெயர்.
ஸு வரிசை
ஸுப்ரியா நன்கு நேசிக்கபடுபவர்
ஸ்ரீ வரிசை
ஸ்ரீதேவி லக்ஷ்மியின் பெயர்
ஸ்ரீகலா லக்ஷ்மியின் பெயர்
ஸ்ரீலக்ஷ்மி லக்ஷ்மியின் பெயர்
ஸ்ரீவித்யா துர்க்கையின் பெயர்
பெயர் விளக்கம்
ஸ்ரேஷ்தா முதன்மை,சிறப்பு
ஸ்ரேயா அழகு
ஸ்மிருதி வேத விளக்கங்கள்.
ஸ்வேணி வெண்மை
ஸ்கந்தா சிவனின் துணைவி பெயர். முருகனின் பெயர்
ஸ்மேரா சிரித்த முகம், சந்தோஷ வடிவம்
ஸ்னேஹல் அன்பு, மக்களிடம் சினேகத்தை வளர்ப்பவர்
ஸ்திரிரத்னா லக்ஷ்மியின் பெயர்
ஸ்துதி துர்க்கையின் பெயர், துதித்தல்
ஸ்மிதா நட்பு
ஸ்வித்ரா வெண்மை
ஸ்வரா இசை, நாதம், ஸ்வரம்
ஷா வரிசை
ஸ்ரூஜனா புத்திகூர்மை, சமயோசிதமும் உள்ளவர்.
ஸ்ரூஜேஸ்வரி புதுமைப் படைப்பின் கடவுள்.
ஸ்ராவந்தி புத்த இலக்கியப் பெயர்
ஸ்ராவனி ஸ்ராவன மாதத்தில் பிறந்தவர்.
ஸ்ப்ரிஹா உலக நாட்டமுடைய
ஸரஸ்வதி கல்வி கடவுளின் பெயர்.
ஸரயூ ஒரு நதியின் பெயர், வாயு
ஸத்வரி இரவு
ஸத்யா உண்மை, சத்தியம்
ஸகஸ்ரா ஒரு புதிய துவக்கம்
ஸயூரி மலர்
ஸஹிரா மலை
ஸன்யுக்தா உறவுகள், சொந்தங்கள்
ஸபீனா அழகு, பளபளப்பு
ஸு வரிசை
ஸுபத்திரை துர்க்கையின் பெயர்.
ஸுமா சிறந்த தாய்
ஸுப்ரீத் நேசத்துடன்
ஸுரபி அழகு
ஸெள வரிசை
ஸௌரா (Saura) விண்ணுலகைச் சேர்ந்த
ஸ்ரீ வரிசை
ஸ்ரீமா செழுமை
ஸ்ரீகா செல்வம்
ஸ்ரீகமா ராதையின் பெயர்
ஸ்ரீலா அழகு
ஸ்ரீலேகா லக்ஷ்மி, சரஸ்வதியின் பெயர்
ஸ்ரீமயி அதிர்ஷ்டம்
ஸ்ரீனா இரவு
ஸ்ரீவல்லி லக்ஷ்மியின் பெயர்
ஸ்ரீயா வளமை
ஸ்ரீயாதித்யா சூரியன்
ஸ்ரீநிதி செல்வத்தின் கடவுள், லக்ஷ்மியின் பெயர்
பெயர் விளக்கம்