ஹைக்கூ

ஹைக்கூ எழுதுவது எப்படி - History of Haiku

ஹைக்கூ எழுதுவது எப்படி
எழுதுவதற்கு முன் விதிமுறைகள் பற்றி...

ஹைக்கூ பிறந்த கதை - History of Haiku

ஹைக்கூ பிறந்த கதை
ஜப்பானில் 14ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பிருந்தே தொடங்கும் கதை

சில புகழ் பெற்ற ஹைக்கூக்கள் - Some famous Haiku

சில புகழ் பெற்ற ஹைக்கூக்கள்
சில புகழ்‍ பெற்ற ஜாப்பானிய ஹைக்கூ கவிஞர்களின் கவிதைகள்

Syndicate content