உலகப் பெருநகரங்கள்

அதிக மக்கள் வாழும் 50 நகரங்கள்- 50 Populous Cities

அதிக மக்கள் வாழும் 50 நகரங்கள்
உலகில் அதிக ஜனத்தொகை கொண்ட முதல் 50 நகரங்களின் பட்டியலைப் பற்றிய அலசல். பட்டியல் பக்கத்தின் விலாசம்.

சிட்னி - Sydney

சிட்னி
ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகர் எது? என்று கேட்டால் பலர் உடனே 'சிட்னி' என்று தான் சொல்வார்கள்.

Syndicate content