போட்ஸ்வானா - Botswana

போட்ஸ்வானா

botswana போட்ஸ்வானா - புள்ளி
விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் போட்ஸ்வானா குடியரசு
Republic of Botswana
இருக்குமிடம் தெற்கு ஆப்ரிக்கா, தெற்கு ஆப்ரிக்காவின் வடக்கு
பூகோள குறியீடு 22 00 தெற்கு, 24 00 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 600,370 சதுர கி.மீ.
மொத்த நிலம் 585,370 சதுர கி.மீ.
கடற்கரை 15,000 சதுர கி.மீ.
பணம் (கரன்சி) பூலா (BWP)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) நமீபியா 1,360 கி.மீ., தெற்கு ஆப்ரிக்கா 1,840 கி.மீ., ஜிம்பாப்வே 813 கி.மீ.
தலைநகர் காபோரோன்

சில துளிகள்:

ஜனத்தொகை 1,586,119 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 40.3% (ஆண் 321,164; பெண் 318,007)

15 - 64: 55.56% (ஆண் 423,954; பெண் 457,227)

65க்கு மேல்: 4.14% (ஆண் 26,691; பெண் 39,076) (2001 மதிப்பீடு)
மக்கள் பெருக்கம் 0.47% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 28.85 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 24.18 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 63.2 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 37.13 வருடங்கள்