மடகாஸ்கர் - Madagascar

மடகாஸ்கர்

madagascar மடகாஸ்கர் - புள்ளி
விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் மடகாஸ்கர் குடியரசு
Republic of Madagascar
இருக்குமிடம் தெற்கு ஆப்ரிக்கா, இந்திய சமுத்திரத் தீவுகள்
பூகோள குறியீடு 20 00 தெற்கு, 47 00 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 587,040 சதுர கி.மீ.
மொத்த நிலம் 581,540 சதுர கி.மீ.
கடற்கரை 5,500 சதுர கி.மீ.
பணம் (கரன்சி) மாலகாஸி பிரான்க்(MGF)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை)  
தலைநகர் ஆன்டானானே‍ரிவோ

சில துளிகள்:

ஜனத்தொகை 15,982,563 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 45.02% (ஆண் 3,607,803; பெண் 3,587,532)

15 - 64: 51.77% (ஆண் 4,093,720; பெண் 4,180,430)

65க்கு மேல்: 3.21% (ஆண் 239,839; பெண் 273,239) (2001 மதிப்பீடு)
மக்கள் பெருக்கம் 3.02% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 42.66 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 12.42 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 83.58 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 55.35 வருடங்கள்