தென் ஆப்ரிக்கா - South Africa

தென் ஆப்ரிக்கா

தென் ஆப்ரிக்கா - புள்ளி
விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் தென் ஆப்ரிக்கக் குடியரசு
Republic of South Africa
இருக்குமிடம் கிழக்கு ஆப் ரிக்கா,
பூகோள குறியீடு 29 00 தெற்கு, 24 00 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 1,219,912 சதுர கி.மீ.
மொத்த நிலம் 1,219,912 சதுர கி.மீ.
கடற்கரை 0 சதுர கி.மீ.
பணம் (கரன்சி) ரன்ட் (ZAR)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) போட்ஸ்வானா 1,840 கி.மீ., லெசோதா 909 கி.மீ., மோஷம்பியா 491 கி.மீ., நமீபியா 855 கி.மீ., ஸ்வாசிலாந்து 430 கி.மீ., ஜிம்பாவே 225 கி.மீ.
தலைநகர் பிரிட்டோரியா

சில துளிகள்:

ஜனத்தொகை 43,586,097 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 32.01% (ஆண் 7,023,639; பெண் 6,928,559)

15 - 64: 63.11% (ஆண் 13,264,654; பெண் 14,244,484)

65க்கு மேல்: 4.88% (ஆண் 798,914; பெண் 1,325,847) (2001 மதிப்பீடு)
மக்கள் பெருக்கம் 0.26% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 21.12 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 16.77 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 60.33 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 48.09 வருடங்கள்