உகாண்டா - Uganda

உகாண்டா

உகாண்டா - புள்ளி
விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் உகாண்டா குடியரசு
Republic of Uganda
இருக்குமிடம் கிழக்கு ஆப்ரிக்கா, கென்யாவின் மேற்கு
பூகோள குறியீடு 1 00 வடக்கு, 32 00 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 236,040 சதுர கி.மீ.
மொத்த நிலம் 199,710 சதுர கி.மீ.
கடற்கரை 36,330 சதுர கி.மீ.
பணம் (கரன்சி) உகாண்டன் சில்லிங்(UGX)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) காங்கோ குடியரசு 765 கி.மீ., கென்யா 933 கி.மீ., சூடன் 435 கி.மீ., தான்சானியா 396 கி.மீ.
தலைநகர் கம்பாலா

சில துளிகள்:

ஜனத்தொகை 23,985,712 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 51.08% (ஆண் 6,150,038; பெண் 6,100,880)

15 - 64: 46.78% (ஆண் 5,613,499; பெண் 5,607,526)

65க்கு மேல்: 2.14% (ஆண் 244,216; பெண் 269,553) (2001 மதிப்பீடு)
மக்கள் பெருக்கம் 2.93% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 47.52 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 17.97 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 91.3 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 43.37 வருடங்கள்