அமெரிக்கா

அமெரிக்கா - American Countries

அமெரிக்கா
அமெரிக்க நாடுகளின் பட்டியல்.

ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு (USA) - U.S.A.

ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு (USA)
உலகின் பெரிய அண்ணன். 27 கோடி மக்கள்.

செயிண்ட லூசியா - St.Lucia

செயிண்ட லூசியா
44கி.மீ. X 23கி.மீ. அளவே கொண்ட ஒரு குட்டித் தீவு.

Syndicate content