ஸ்ரீலங்கா (இலங்கை) - Srilanka

ஸ்ரீலங்கா (இலங்கை)
தெற்காசியாவின் சிறந்த GNP வருமானம். குறைந்த இறப்புவிகிதம். இனக்கலவரம் மட்டும் இல்லாவிட்டால் மிக விரைவில் முன்னேறிய நாடாகும் வாய்ப்பு.

srilankaஸ்ரீலங்கா (இலங்கை) - விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் இலங்கை குடியரசு
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
இருக்குமிடம் தெற்கு ஆசியா, இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள தீவு, இந்தியாவின் தெற்கு பகுதி
பூகோள குறியீடு 7 00 வடக்கு, 81 00 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 65,610 சதுர கீ.மீ.
மொத்த நிலம் 64,740 சதுர கீ.மீ.
கடற்கரை 870 சதுர கீ.மீ.
பணம் (கரன்சி) ஸ்ரீலங்கா ருபி (LKR)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை)  
தலைநகர் கொழும்பு

சில துளிகள்:

இலங்கையின் (முன்னாள் சிலோன்) அதிகாரபூர்வ பெயர் - ஸ்ரீலங்கா ஜனநாயக சோஷலிச குடியரசு.

1977ல் இலங்கை தன்னிறைவுத் திட்டங்களை கைவிட்டு பொருளாதார மயமாக்கல், ஏற்றுமதி சாரந்த திட்டங்களை பின்பற்ற தொடங்கியது.

தெற்காசியாவிலேயே அதிகமான GNP வருமானம் , அதிக அளவு படித்த மக்கள்தொகை (87%), குறைந்த குழந்தை இறப்புவிகிதம் கொண்டது.

இனக்கலவரம் மட்டும் இல்லாவிட்டால் விரைவில் முன்னேறிய நாடாகும் வாய்ப்பு அதிகம்.

ஏராளமான அரிய மூலிகைகள், கடற்பாசிகள். அதிகம் மாசுபடாத இயற்கை வளங்கள்.

ஜனத்தொகை 19,408,635 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 25.99% (ஆண் 2,578,618; ஆண் 2,464,928)

15 - 64: 67.39% (ஆண் 6,369,881; பெண் 6,708,852)

65க்கு மேல்: 6.62% (ஆண் 615,253; பெண் 671,103) (2001 மதிப்பீடு)

மக்கள் பெருக்கம் 0.87% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 16.58 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 6.43 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 16.08 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 72.09 வருடங்கள்