பிரான்ஸ் - France

பிரான்ஸ்

franceflag பிரான்ஸ் - புள்ளி
விபரங்கள்:

அதிகாரபூர்வ பெயர் பிரெஞ்ச் குடியரசு
French Republic
இருக்குமிடம் மேற்கு ஐரோப்பா, இங்கிலீஷ் கால்வாய் கிழக்கே, ஸ்பெயின் & பெல்ஜியத்திற்கு இடையில்
பூகோள குறியீடு 46 00 வடக்கு, 2 00 கிழக்கு
மொத்தப் பரப்பு 547,030 சதுர கி.மீ.
மொத்த நிலம் 545,630 சதுர கி.மீ.
கடற்கரை 1,400 சதுர கி.மீ.
பணம் (கரன்சி) பிரெஞ்ச் பிரான்க் (FRE); ஐரோ (EUR)
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) ஆன்டொரா 56.6 கி.மீ., பெல்ஜியம் 620 கி.மீ., ஜெர்மனி 451 கி.மீ., இத்தாலி 488 கி.மீ., லுக்சிம்பெர்ஜ் 73 கி.மீ., மொனாகோ 4.4 கி.மீ., ஸ்பெயின் 623 கி.மீ., சுவிட்சர்லாந்து 573 கி.மீ.
தலைநகர் பாரீஸ்

சில துளிகள்:
ஜனத்தொகை 59,551,227 (ஜீலை 2001 மதிப்பீடு)
வயது விகிதம் 0 - 14: 18.68% (ஆண் 5,698,604; பெண் 5,426,838)

15 - 64: 65.19% (ஆண் 19,424,018; பெண் 19,399,588)

65க்கு மேல்: 16.13% (ஆண் 3,900,579; பெண் 5,701,600) (2001 மதிப்பீடு)
மக்கள் பெருக்கம் 0.37% (2001 மதிப்பீடு)
பிறப்பு விகிதம் 12.1 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
இறப்பு விகிதம் 9.09 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு)
குழந்தை இறப்பு 4.46 / 1,000த்திற்கு
சராசரி வாழ்வு 78.9 வருடங்கள்