உடல் நலம்

தொடர்ந்து புகைக்க ஆசை வருவதேன்?- Smoking Addiction

தொடர்ந்து புகைக்க ஆசை வருவதேன்?
மூளையில் நிகோட்டினின் செயல்கள்.

புகைப்பிடித்தால் நுரையீரலில் என்ன நடக்கிறது?- Smoking Effects

புகைப்பிடித்தால் நுரையீரலில் என்ன நடக்கிறது?
நுரையீரலில் புகையின் விளைவு, ரத்தகுழாய், மூளை ஆகியவற்றில் நடப்பது.

அனஸ்தீஸியா - Anasthesia

அனஸ்தீஸியா
ஒரு அறிமுகம். அதன் வகைகளும் உருவான வரலாறும்.

மூலிகைப் பட்டியல் - IV- List of Herbs - IV

மூலிகைப் பட்டியல் - IV
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - IV.

மூலிகைப் பட்டியல் - III - List of Herbs - III

மூலிகைப் பட்டியல் - III
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - III.

மூலிகைப் பட்டியல் - II- List of Herbs - II

மூலிகைப் பட்டியல் - II
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - II.

மூலிகைப் பட்டியல் - I-List of Herbs - I

மூலிகைப் பட்டியல் - I
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - I.

மூலிகைகள் - ஒரு அறிமுகம் - Herbal Medicine - An Introduction

மூலிகைகள் - ஒரு அறிமுகம்
மூலிகைகளைக் கொண்டு நோயை நீக்கிக் கொள்வது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மிருகங்களும்.

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - II- Home Medicine - II

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - II
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து மருந்து தயாரித்தல், பாகம் - II.

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - I- Home Medicine - I

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - I
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து மருந்து தயாரித்தல், பாகம் - I.

ஆந்த்ராக்ஸ் - வரலாறு- History of Anthrax

ஆந்த்ராக்ஸ் - வரலாறு
பழங்காலம் முதல் தற்கால உயிரியல் ஆயுதம் வரை.

'தபால் மூலம் ஆந்த்ராக்ஸ்' - பாதுகாப்பு முறைகள்- Safeguarding from Anthrax

'தபால் மூலம் ஆந்த்ராக்ஸ்' - பாதுகாப்பு முறைகள்
பயங்கரவாதிகளால் அனுப்பப்படும் கடிதத்தைப் பெற நேர்ந்தால் கையாள வேணடிய அணுகுமுறைகள்

சர்க்கரை நோய் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள்-FAQ on Diabetes

சர்க்கரை நோய் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள்
சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன? அறிகுறிகள், ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்.

ஆந்த்ராக்ஸ்- Anthrax

ஆந்த்ராக்ஸ்
கிருமிகள் பரவும் முறை. விலங்குகள், மனிதர்களில் பாதிப்புகள்.

சித்த மருத்துவம் - அடிப்படைகள் Siddha - An Introduction

சித்த மருத்துவம் - அடிப்படைகள்
சித்த மருத்துவத்தின் அறிமுகம்.

இரத்த தானம் செய்யலாமா?-Donating Blood

இரத்த தானம் செய்யலாமா?
யார் இரத்த தானம் செய்யலாம். அதன் நன்மைகள்.

ப்ளோரைடு பற்பசை நல்லதா? கெட்டதா?-Fluoride Toothpaste

ப்ளோரைடு பற்பசை நல்லதா? கெட்டதா?
ப்ளோரைடு பற்பசை பற்றிய சர்ச்சை விபரங்கள்

புகைப் பழக்கம்-Smoking

புகைப் பழக்கம்
புகைப் பழக்கம் மற்றும் புகையிலை மெல்லுதல் போன்ற பழக்கங்களுக்கான காரணங்கள்...

Syndicate content