நோய்கள்

ஆந்த்ராக்ஸ் - வரலாறு- History of Anthrax

ஆந்த்ராக்ஸ் - வரலாறு
பழங்காலம் முதல் தற்கால உயிரியல் ஆயுதம் வரை.

'தபால் மூலம் ஆந்த்ராக்ஸ்' - பாதுகாப்பு முறைகள்- Safeguarding from Anthrax

'தபால் மூலம் ஆந்த்ராக்ஸ்' - பாதுகாப்பு முறைகள்
பயங்கரவாதிகளால் அனுப்பப்படும் கடிதத்தைப் பெற நேர்ந்தால் கையாள வேணடிய அணுகுமுறைகள்

சர்க்கரை நோய் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள்-FAQ on Diabetes

சர்க்கரை நோய் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள்
சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன? அறிகுறிகள், ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்.

ஆந்த்ராக்ஸ்- Anthrax

ஆந்த்ராக்ஸ்
கிருமிகள் பரவும் முறை. விலங்குகள், மனிதர்களில் பாதிப்புகள்.

Syndicate content