மூலிகைப் பட்டியல் - III - List of Herbs - III

மூலிகைப் பட்டியல் - III
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - III.

பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல் கீழே உள்ளது. அந்த பெயர்களை 'க்ளிக்' செய்வதன் மூலம் அவற்றைப் பற்றிய விபரங்களைக் காணலாம்.
தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு தவசு முருங்கை தழுதாழை

தாழை
தாளிசபத்திரி
தான்றிக்காய்

திப்பிலி
துத்தி
தும்பை

துளசி
தூதுவளை
தேற்றான்கொட்டை

நஞ்சறுப்பான்
நந்தியாவட்டை
நன்னாரி

நாயுருவி
நாவல்
நித்யகல்யாணி

நிலவேம்பு
நிலாவிரை
நீர்முள்ளி

நுணா

நெருஞ்சி
நெல்லி

நொச்சி
 
 

அடுத்தது:

பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல்: பாகம் - IV.

மூலிகை விபரங்கள்:

54:தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

Asparagus Racemosus

உடல் பருக்க, வயிற்று எரிச்சல், நீர்க்கட்டு, தாய்ப்பால் சுரப்பு அதிகரிக்க.


55:தவசு முருங்கை

Justicia Tranquebarensis

குழந்தைகளுக்கு சளி தீர.


56:தழுதாழை

Clerodendrum Phlomides

மூட்டுவலி, இளம்பிள்ளை வாதம்.

57:தாழை

Pandanus Odoratissimus

வெட்டை நோய், உடல் எரிச்சல்.

58:தாளிசபத்திரி

Taxus Buccata

இருமல், இரைப்பு, பெரும்பாலான நோய்களுக்கு துணை மருந்து.
Top   மேலேGo Top

59:தான்றிக்காய்

Terminalia Bellerica

தொண்டை வலி, தொண்டைக்கட்டு.


60:திப்பிலி

Piper Longum

தொண்டைக்கட்டு, காய்ச்சல், கோழை, சளி.


61:துத்தி

Abutilon Indicum

மூலம், வெள்ளைப்படுதல்.

62:தும்பை

Leucas Aspera

குழந்தைகளுக்கு கோழை வெளியேற்ற.

63:துளசி

Ocimum Sanctum

சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், காய்ச்சல்.
Top   மேலேGo Top

64:தூதுவளை

Solanum Trilobatum

இருமல், சளி, ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க.


65:தேற்றான்‍கொட்டை

Strychnos Potatorum

மூலம், சிறுநீர்க்கட்டு, வெள்ளைப்படுதல்.


66:நஞ்சறுப்பான்

Tylophora Asthmatica

ஆஸ்துமா.

67:நந்தியாவட்டை

Ervatamia Divaricata

கண் நோய்கள்.

68:நன்னாரி

Hemidesmus Indicus

உடல் சூடு, மேல் பூச்சாக தோல் நோய்களுக்கு.
Top   மேலேGo Top

69:நாயுருவி

Achyranthes Aspera

உடல் பலம், பற்பொடி.


70:நாவல்

Syzygium Cumini

சிறுநீர் எரிச்சல், சிறுநீர்க்கட்டு.

71:நித்யகல்யாணி

Catharanthus Roseus

நீரழிவு, சிறுநீர்த்தாரை, வெள்ளை இரத்தப்புற்று நோய்.

72:நிலவேம்பு

Andrographis Paniculata

காமாலை, காய்ச்சல், கல்லீரல் குணமடைய.


73:நிலாவிரை

Cassia Senna

மலச்சிக்கல்.Top   மேலேGo Top

74:நீர்முள்ளி

Hygrophila Auriculata

நீர்சுருக்கு, சிறுநீர்க்கட்டு.


75:நுணா

Morinda Coreia

மாந்தம், கழிச்சல்.

76:நெருஞ்சி

Tribulus Terrestris

நீர்கடுப்பு, வெள்ளைப்படுதல்.

77:நெல்லி

Phyllanthus Emblica

உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க.


78:நொச்சி

Vitex Negundo

ஜலதோஷத்திற்கு ஆவி பிடிக்க.