மூலிகைப் பட்டியல் - IV- List of Herbs - IV

மூலிகைப் பட்டியல் - IV
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - IV.

பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல் கீழே உள்ளது. அந்த பெயர்களை 'க்ளிக்' செய்வதன் மூலம் அவற்றைப் பற்றிய விபரங்களைக் காணலாம்.
பப்பாளி பற்பாடகம் பிரண்டை

புதினா
பேரரத்தை
பொடுதலை

மஞ்சள்
மணத்தக்காளி
மருதோன்றி (மருதாணி)

மல்லிகை
மிளகு
முடக்கறுத்தான்

முட்சங்கன்
முருக்கன்
மூக்கிரட்டை

வசம்பு

வல்லாரை
வாதநாராயணன்

வெட்டுக்காய் பூண்டு
வெள்ளெருக்கு
வெற்றிலை

வேம்பு
 

 

மூலிகை விபரங்கள்:

79:பப்பாளி

Carica Papaya

கண்பார்வை தெளிவு.


80:பற்படாகம்

Mollugo Cerviana

குழந்தைகளுக்கு பேதி, ஜுரம் கட்டுப்படுத்த.


81:பிரண்டை

Cissus Quadrangularis

குழந்தைகளுக்கு எலும்பு வளர்ச்சி, எலும்பு முறிவுகள் விரைவில் குணமடைய, பசியின்மை, செரியாமை, சுவையின்மை

82:புதினா

Mentha Sativa

வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பொருமல், செரியாமை.

83:பேரரத்தை

Alpinia Galanga

சளி, இருமல், தொண்டைக்கட்டு, தசைவலி, மூட்டுவலி.
Top   மேலேGo Top

84:பொடுதலை

Phyla Nodiflora

பொடுகு, முடி உதிர்தல் கட்டுப்பட.


85:மஞ்சள்

Curcuma Longa

இருமல், தொண்டைக்கட்டு, புண்கள் ஆற, கண் நோய்களுக்கு வெளிப்பூச்சு, கிருமி நாசினி.


86:மணத்தக்காளி

Solanum Nigrum

வாய்ப்புண், ஜுரம்.

87:மருதோன்றி (மருதாணி)

Lawsonia Inermis

இளநரை மாற, கண்கள் குளிர்ச்சி, நல்ல தூக்கம் வர.

88:மல்லிகை

Jasminum Sambac

பால் சுரப்பு நிற்க, மார்பக வீக்கம் குறைய.
Top   மேலேGo Top

89:மிளகு

Piper Nigrum

சளி, கோழை, இருமல், விஷமுறிவு.


90:முடக்கறுத்தான்

Cardiospermum Halicacabum

மூட்டுவலி, கை கால் வலி.


91:முட்சங்கன்

Azima Tetracantha

தேள்கடி, பூச்சிக்கடி விஷம் குறைய.

92:முருக்கன்

Butea Monosperma

வயிற்றுப்புழுக்கள்.

93:மூக்கிரட்டை

Boerhavia Diffusa

ஆஸ்துமா, சிறுநீர் நன்கு பிரிய.
Top   மேலேGo Top

94:வசம்பு

Acorus Calamus

குழந்தைகளுக்கு நாக்குத் தடுமாற்றம், வாந்தி, பேதி, வயிற்றுவலி.


95:வல்லாரை

Centella Asiatica

ஞாபக சக்தி அதிகரிக்க, சளி குறைய.

96:வாதநாராயணன்

Delonix Elata

வாதவலி, வீக்கம், அடிபட்ட இடத்தில் வைத்து கட்ட.

97:வெட்டுக்காய் பூண்டு

Tridax Procumbens

புண்கள், வெட்டுக் காயத்தின் மீது வைத்துக் கட்ட, வெட்டுக் காயத்தில் ரத்தம் வெளியேறுவது.


98:வெள்ளெருக்கு

Calotropis Procera

ஆஸ்துமா, கோழை.Top   மேலேGo Top

99:வெற்றி‍லை

Piper Betle

வயிற்றுக் கோளாறு, கோழை இளக, ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க.


100:வேம்பு

Azadirachta Indica

வெண் குஷ்டம், பித்த நோய்கள், தோல் நோய்கள், கிருமி நாசினி.