மூலிகைகள் - ஒரு அறிமுகம் - Herbal Medicine - An Introduction

மூலிகைகள் - ஒரு அறிமுகம்
மூலிகைகளைக் கொண்டு நோயை நீக்கிக் கொள்வது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மிருகங்களும்.

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - II- Home Medicine - II

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - II
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து மருந்து தயாரித்தல், பாகம் - II.

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - I- Home Medicine - I

வீட்டு மருத்துவக் குறிப்புகள் - I
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து மருந்து தயாரித்தல், பாகம் - I.

ஆந்த்ராக்ஸ் - வரலாறு- History of Anthrax

ஆந்த்ராக்ஸ் - வரலாறு
பழங்காலம் முதல் தற்கால உயிரியல் ஆயுதம் வரை.

'தபால் மூலம் ஆந்த்ராக்ஸ்' - பாதுகாப்பு முறைகள்- Safeguarding from Anthrax

'தபால் மூலம் ஆந்த்ராக்ஸ்' - பாதுகாப்பு முறைகள்
பயங்கரவாதிகளால் அனுப்பப்படும் கடிதத்தைப் பெற நேர்ந்தால் கையாள வேணடிய அணுகுமுறைகள்

நமது குடும்பம் - சூரியக் குடும்பம்-Solar System

நமது குடும்பம் - சூரியக் குடும்பம்
சூரியன் முதல் ப்ளூட்டோ வரை. கிரஹங்கள், நிலாக்கள், பாதை, எடை போன்ற முழு விபரம்.

ரிச்டர் ஸ்கேல் - Richter Scale

ரிச்டர் ஸ்கேல்
நிலநடுக்கத்தின் ரிச்டர் அளவுகளும் அதன் பாதிப்புகளும்.

பூகம்ப அளவுகள்- Earthquake Measurements

பூகம்ப அளவுகள்
பூகம்பத்தை அளக்கும் முறை, பூகம்ப மையத்தை அறியும் முறை.

தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
அறிவியல் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

இயற்பியல் 2000 - நோபல் பரிசு - Nobel Prize for 2000

இயற்பியல் 2000 - நோபல் பரிசு
இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு இவ்வாண்டு 'தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படை வேலைகளுக்காக' வழங்கப்படுகிறது. பெற்றவர் யார், என்ன சாதித்தார் - விபரம் உள்ளே.

Syndicate content