பறவைகள் பலவிதம்-Birds

பறவைகள் பலவிதம்
பறவைகளின் பேச்சு, ஜோடி, இடமாற்றம் போன்ற குணங்கள்.

எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதாரம்-Plants

எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதாரம்
தாவரங்கள் உலகில் மற்ற உயிரினங்கள் வாழ வழி செய்பவை. பாசி முதல் 330அடி உயர மரம் வரை 2,60,000 தாவரங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.

கிண்டர் கார்டென்-Kinder Garten

கிண்டர் கார்டென்
துவக்கியது யார்? உருவான விதம் - போன்ற விபரங்கள்.

Top மேலேGo Top

உயர்கல்வி பற்றிய தளங்கள்-Related Links

உயர்கல்வி பற்றிய தளங்கள்
தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.

Top மேலேGo Top

சர்க்கரை நோய் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள்-FAQ on Diabetes

சர்க்கரை நோய் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள்
சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன? அறிகுறிகள், ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்.

ஆந்த்ராக்ஸ்- Anthrax

ஆந்த்ராக்ஸ்
கிருமிகள் பரவும் முறை. விலங்குகள், மனிதர்களில் பாதிப்புகள்.

சித்த மருத்துவம் - அடிப்படைகள் Siddha - An Introduction

சித்த மருத்துவம் - அடிப்படைகள்
சித்த மருத்துவத்தின் அறிமுகம்.

இரத்த தானம் செய்யலாமா?-Donating Blood

இரத்த தானம் செய்யலாமா?
யார் இரத்த தானம் செய்யலாம். அதன் நன்மைகள்.

ப்ளோரைடு பற்பசை நல்லதா? கெட்டதா?-Fluoride Toothpaste

ப்ளோரைடு பற்பசை நல்லதா? கெட்டதா?
ப்ளோரைடு பற்பசை பற்றிய சர்ச்சை விபரங்கள்

புகைப் பழக்கம்-Smoking

புகைப் பழக்கம்
புகைப் பழக்கம் மற்றும் புகையிலை மெல்லுதல் போன்ற பழக்கங்களுக்கான காரணங்கள்...

Syndicate content