பெற்றோர்கள்

சிறுவர் தடுப்பு ஊசி அட்டவணை - Vaccination schedule

சிறுவர் தடுப்பு ஊசி அட்டவணை
பிறப்பு முதல் 10 வயது வரை, சிறுவர்களுக்கு தடுப்பு ஊசி மற்றும் மருந்துகள் அளிக்கப் பட வேண்டிய கால அட்டவணை.

விடலைத் தற்கொலைகள் - Teen suicides

விடலைத் தற்கொலைகள்
18 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது அதிகரித்து வருகிறது. இதன் பின்னனியில் உள்ள நமது 'பிஸி' வாழ்க்கை முறையைப் பற்றிய ஒரு பார்வை.

Syndicate content