கிறிஸ்தவம்

இயேசு பிறப்பு Birth of Christ

இயேசு பிறப்பு
உலகிற்கு சரித்திரம் கொடுத்த இயேசுவின் பிறப்பு பற்றியது.

பெத்லகேம் - Bethlagem

‍பெத்லகேம்
உலகிலுள்ள அனைத்து கிறிஸ்துவ மக்களாலும் புனிதமான இடமாக கருதப்படும் பெத்லகேமைப் பற்றியது.

Syndicate content