தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
அறிவியல் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

(பெயரில் க்ளிக் செய்யவும். தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

அறிவியல் பத்திரிக்கை:

அறிவியல் முன்னேற்றங்கள். அறிவியல் துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் (அமெரிக்காவில்). சிறந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகள் கொண்ட
ஆங்கிலத் தளம்.

target="_blank">டிஸ்கவரியின் வேர்ல்டு புக்:

டிஸ்கவரி டிவி சானலின் அறிவியல் தளம். A முதல் Z வரை அறிவியல் வரிசைகள்.

நேஷனல்
ஜியாக்ரபிக்:


அமெரிக்க தேசிய புவியல் கழகத்தின் செய்தித் தளம். சிறுவர்கள் தளம் முதல் அறிவியல் அடிப்படைகள் அனைத்தும்.

இந்திய அறிவியல் கழகங்கள்:

அமைந்துள்ள இடங்கள், பயிற்சியளிக்கும் பாடங்கள், வரலாறு, சாதனைகள் முதலியவை.


இயற்பியல் தளங்கள்: (தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

இயற்பியல் ஆய்வுச்
செய்திகள்:


இயற்பியலுக்கென்று உருவாக்கப்பட்டத் தளம். சமீபத்திய சிறந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகள், கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய தகவல்கள்.

இயற்பியலின்
அடிப்படை:


சிறுவர்களுக்காக நிதானமாக விளக்கும் தளம்.

target="_blank">நிலையான மதிப்புகள் (Constants):

அமெரிக்க தேசிய அளவைகள் மற்றும் நுட்பக் கழகத்தின் (NIST) அதிகாரபூர்வ பட்டியல். தேடும் வசதியுடன்.

target="_blank">அளவைமுறை மாற்றம் (Unit Converter):

மைல்களை கிலோமீட்டரில் அறிய, இஞ்ச் அளவை செ.மீட்டரில் மாற்ற உதவும் பக்கம். உங்களிடம் உள்ள ஒரு அளவு முறை
மதிப்பை மற்றொரு அளவு முறைக்கு மாற்றியறிய இப்பக்கத்தில் அந்த மதிப்பை கொடுக்கவும்.

target="_blank">ரிலேட்டிவிட்டி பக்கங்கள்:

ரிலேட்டிவிட்டி தியரி குறித்த ஏராளமான வலைப் பக்கங்களின் விலாசங்கள்.

class="vazhi" target="_blank">அணுக்களின் எண் மற்றும் எடை:

அணுக்களின் எண் மற்றும் எடை எவ்வளவு தூரம் மாறுபடும் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் பக்கம்.

class="vazhi" target="_blank">அணு அமைப்புகள்:

பல்வேறு கால கட்டங்களில் விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்த அணு அமைப்புகள்

class="vazhi" target="_blank">ஒலி அலைகள்:

எவ்வாறு ஒலி அலைகள் பூமியில் எண்ணெய் வளத்தை அறிய உதவுகிறது என விளக்கும் பக்கம்.