உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் - World Cup Cricket

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்
1975 முதல் உலகக்கோப்பை ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளின் விபரங்கள்.

கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் 1975 முதல் நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடந்து வருகிறது. உலகக் கோப்பை போட்டிகள் நடைபெற துவங்கிய பின்னரே ஒரு நாள் போட்டிகள் பிரபலமாயிற்று. ஆரம்பத்தில் ஒரு அணிக்கு 60 ஓவர்கள் வீதம் பந்து வீசி ஆடினர். 1983 உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு பின்னர் இது 50 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது.

உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளின் இறுதி முடிவுகள்.

வருடம் இடம் வெற்றி அணி இரண்டாவது அணி மொத்த அணிகள்  
1975 இங்கிலாந்து மேற்கிந்திய தீவுகள் ஆஸ்திரேலியா 8 அணிகள் முடிவுகள்
1979 இங்கிலாந்து மேற்கிந்திய தீவுகள் இங்கிலாந்து 8 அணிகள் முடிவுகள்
1983 இங்கிலாந்து இந்தியா மேற்கிந்திய தீவுகள் 8 அணிகள்  
1987 இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து 8 அணிகள்  
1992 ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து பாகிஸ்தான் இங்கிலாந்து 9 அணிகள்  
1996 இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை இலங்கை ஆஸ்திரேலியா 12 அணிகள்  
1999 இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் 12 அணிகள்