ஆட்டங்கள்

ஸ்குவாஷ் - Squash

ஸ்குவாஷ்
அறிமுகம், பந்து, ஆடும் முறைகள்.

பேஸ்பால்¢ - Baseball

பேஸ்பால்¢
அறிமுகம், பந்து, ஆடும் முறைகள்.

வாலிபால் - Volleyball

வாலிபால்
ஆடுகளத்தின் அளவுகள் மற்றும் ஸ்கோர்.

கூடைப்பந்து - Basket ball

கூடைப்பந்து
ஆடுகளத்தின் அளவுகள் மற்றும் ஸ்கோர்.

டேபிள் டென்னிஸ் - Table Tennis

டேபிள் டென்னிஸ்
அறிமுகம், மேஜை அளவுகள், ஆடும் முறைகள்.

கோல்ஃப் - Golf

கோல்ஃப்
அறிமுகம், மட்டை வகைகள், மட்டை வீச்சு, முக்கியப் போட்டிகள்.

பாட்மிண்டன் -Badminton

பாட்மிண்டன்
ஆடுகளத்தின் அளவுகள் மற்றும் ஸ்கோர்.

டென்னிஸ் - Tennis

டென்னிஸ்
ஆடுகளம், கருவிகளின் அளவுகள்.

கால்பந்து - Football

கால்பந்து
ஆடுகளம், கருவிகளின் அளவுகள்.

கிரிக்கெட் - Cricket

கிரிக்கெட்
கிரவுண்ட் அளவுகள் மற்றும் ஸ்கோர்.

Syndicate content