டென்னிஸ் - Tennis

டென்னிஸ்
ஆடுகளம், கருவிகளின் அளவுகள்.

tenniscourt
ராக்கெட் மட்டையால் ஒரு பந்தை அடித்து ஆடுதல். உள்ளரங்கிலும், வெளியிலும் ஆடலாம். உலகில் மிக அதிக ரசிகர்களையும், வீரர்களையும் உடைய விளையாட்டு.

Tennis Court ஆடு தளம், கருவிகள்:
ஆடும் தளம் 23.8மீ (78 அடி) நீளமுடையது. அகலம் ஒருவர் (சிங்கிள்ஸ்) ஆட்டத்திற்கு 8.2மீ (27 அடி), இருவர் (டபுள்ஸ்) ஆட்டத்திற்கு 11மீ (36 அடி). ஒருவர் ஆட்டத்திற்கு போடப்பட்ட கோட்டின் இரு புறமும் 1.4மீ (4.5 அடி) சேர்த்து இருவர் ஆட்டத்திற்கு கோடு போடப்படும். ஆடு தளம் புல், களிமண், செம்மண், கான்கிரீட், மரம், செயற்கைப் புல்லால் ஆனதாக இருக்கலாம்.

வலை, ஆடு தளத்தின் மத்தியில் தரையிலிருந்து 0.9மீ (3 அடி) உயரத்திலிருக்கும். வலை தரையைத் தொட்டுக் கொண்டு இருக்கும்.

Ball டென்னிஸ் பந்து உள்புறம் காலியாக உள்ள ரப்பர் பந்து. இதன் மேல் கம்பளி மற்றும் செயற்கை இழைத் துணியால் மூடப்பட்டிருக்கும். அளவு 6.35செ.மீ முதல் 6.67 செ.மீ வரை இருக்கும். எடை 57.7கிராம் முதல் 58.5கிராம் வரை இருக்கலாம். மஞ்சள் நிறத்தில் வெள்ளை வளைகோடு போட்ட பந்துகள் பொதுவாக உபயோகப்படுத்தப்படும்.

ராக்கெட்டுகளுக்கு தீர்மான வரையறை இல்லை. அதன் மட்டைப் பகுதியின் அளவைப் பொருத்து ஸ்டாண்டர்ட், மிட்சைஸ், ஓவர்சைஸ், சூப்பர் ஓவர் சைஸ் என்று வழங்கப்படும்.

போட்டிகளில் உபயோகப்படுத்தும் ராக்கெட் 81.3செ.மீ (32 இன்ச்) நீளத்திற்கும், 31.8 செ.மீ. (12.5 இன்ச்) அகலத்திற்கும் மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மட்டையின் தலைப்பகுதி (வலை பின்னல் பகுதி) 39.4செ.மீ (15.5 இன்ச்) நீளத்திற்கும், 29.2செ.மீ (11.5 இன்ச்) அகலத்திற்கும் மேற்படாமல் இருக்க வேண்டும். எடைக்கு வரையறை இல்லை.