தடகளம்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து - World Cup Soccer

உலகக்கோப்பை கால்பந்து
ஒலிம்பிக்கிற்கு இணையான உலகக்கோப்பையின் விபரங்கள்.

ஓட்டப்பந்தயங்கள் - Running Races

ஓட்டப்பந்தயங்கள்
நீண்ட தூர ஓட்டங்கள் மற்றும் நடை போட்டிகளின் விதிமுறைகள்.

தடகள விளையாட்டரங்கு - About Stadiums

தடகள விளையாட்டரங்கு
தடகளப் போட்டிகள் நடக்கும் விளையாட்டரங்கின் விபரங்கள்.

Syndicate content