தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
வாகனங்கள் பற்றிய தளங்கள்.

Top மேலேGo Top

(பெயரில் க்ளிக் செய்யவும். தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

இன்ஜின் இயங்கும் விதம்:

இன்ஜின் இயக்கத்தை அனிமேஷன் மூலமாக தெளிவாக விளக்கும் தளம்.

புராதனம், பழமை:

புராதனமான, பெருமை பெற்ற கார்களைப் பற்றிய தளம்.

இந்தியக் கார் சந்தை:

புதிய, பழைய கார்களின் சந்தை. பதிவு, இன்சூரன்ஸ், கடன் மற்றும் பிற விபரங்கள்.

நீங்களே வடிவமைத்த கார்:

இந்திய மஹிந்த்ரா நிறுவனம் இந்தத் தளத்தில் நீங்கள் வடிவமைக்கும் காரைத் தயாரித்துக் கொடுக்கிறது.

தயாரிப்புச் சங்கங்கள்:

இந்திய வாகன தயாரிப்பாளர் சங்கங்களின் அதிகாரபூர்வ தளம்.